Renungan 14 Oktober 2018

BL NewKITA HARUS MENERIMA INJIL KERAJAAN ALLAH

Oleh : Pnt. Leonardo Mangunsong

Rasul Paulus menyampaikan Injil kepada Jemaat di Roma, Efesus dan Filipi dan dia menyatakan Injil yang dapat menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Yesus.

Roma 1:16-17; Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis: “Orang benar akan hidup oleh iman.”

Efesus 2:13; Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu, yang dahulu “jauh”, sudah menjadi “dekat” oleh darah Kristus.

Filipi 2:12-13; Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat; karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allahlah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan-Nya.

Injil oleh Paulus bukan hanya dapat menyelamatkan manusia untuk masuk Surga, namun Injil  yang diberitakan dapat mengubah hidup manusia dan menjadikan mereka kembali segambar dan serupa dengan Allah. Mengembalikan manusia sesuai dengan rencana Allah yang semula dan hal itu merupakan Injil Kerajaan Surga, dimana pemerintahan Allah nyata atas manusia dan bumi ini. Bumi ini dan manusia ada untuk merepresentasikan pemerintahan Tuhan. Itulah sebabnya Yesus selalu membawa dan menyampaikan Injil Kerajaan Allah, dimana setiap orang yang percaya tidak hanya diselamatkan tetapi dipulihkan disembuhkan dan masuk rencana Bapa.

Matius 4:23-24; Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea; Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Siria dan dibawalah kepada-Nya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka.

Lukas 4:23; Maka berkatalah Ia kepada mereka: “Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepada-Ku: Hai tabib, sembuhkanlah diri-Mu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asal-Mu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum!”

Lukas 8:1;Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua belas murid-Nya bersama-sama dengan Dia.

Matius 9:35; Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa; Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan.

Injil Kerajan Allah bukan hanya menyelamatkan kita tetapi membuat pemulihan dimana sakit penyakit disembuhkan, kemiskinan dan kelemahan diganti dengan hidup yang penuh diberkati. Ada pemulihan secara fisik, rohani, emosi juga keuangan. Dan itu terjadi di seluruh bagian roh, jiwa dan tubuh kita. Bahkan kita dapat hidup penuh kuasa dan berkemenangan dalam segala hal sehingga pemerintahan iblis tidak ada lagi dalam hidup kita, hanya pemerintahan Allah, kedaulatan Allah, yang hidup dan berlaku atas kita. Inilah hal yang luar biasa dari Injil Kerajaan Allah, inilah yang kita terima saat kita percaya dan menerima Yesus sebagai Juru selamat kita.

Hal-hal lain yang kita terima karena kita menerima Injil Kerajaan Allah, diantaranya ;

  • Kita dikaruniakan untuk dapat memahami rahasia Kerajaan Allah.

Matius 13:11; Jawab Yesus: “Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia Kerajaan Sorga, tetapi kepada mereka tidak.

  • Kita memiliki kunci Kerajaan Surga, yaitu kuasa atas maut dan setan.

Matius 16:19; Kepadamu akan Kuberikan kunci Kerajaan Sorga. Apa yang kauikat di dunia ini akan terikat di sorga dan apa yang kaulepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga.”

  • Kita memilki Kerajaan yang tidak tergoncangkan dalam segala situasi kita tetap mampu bertahan dan berkemenangan dalam segala keadaan.

Ibrani 12:28; Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepada-Nya, dengan hormat dan takut.

Sekarang yang Tuhan rindukan agar kita senantiasa mendengarkan Firman Kerajaan Surga. Dan hidup dalam Firman Kerajaan Allah, dimana Firman tersebut kita praktekkan sehingga Pemerintahan Allah hidup dalam kita dan kita dapat merepresentasikan Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita taat dan senatiasa mempraktekkan Firman Kerajaan Allah dan Konsisten selamanya. Haleluya.

About the Author: Ervinna Graceful