HIDUP KEKAL ADALAH KERINDUAN TUHAN BAGI ORANG PERCAYA

Penulis : Pramadya Wisnu

This image has an empty alt attribute; its file name is D1.png

Pembacaan Alkitab Hari ini : 

YOHANES 3:16

Bacalah bagian Firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya saudara dapat mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.

This image has an empty alt attribute; its file name is D2.png
  1. Dengan siapakah Yesus sedang berbincang dan menjelaskan kabar baik, yaitu Injil Keselamatan?
This image has an empty alt attribute; its file name is D3.png

Ketika Allah menciptakan Adam, tentu Dia tidak berharap Adam jatuh dalam dosa sehingga akhirnya diusir dari Firdaus. Tetapi kenyataannya Adam berbuat dosa, sehingga dosa masuk ke dalam dunia.

Roma 5:12  ”Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa.”

Akibat dosa Adam, maka maut atau kematian kekal itu menjalar ke semua orang.

Dan akibatnya semua orang berdosa dan upah dosa itu maut atau kematian kekal.

Itulah sebab Allah kemudian mengutus Putera Tunggal-Nya, yaitu Yesus untuk turun ke bumi, lahir dari Maria, beranjak dewasa, memberitakan Injil Keselamatan.

Tetapi ditolak, hingga harus mati di kayu salib. Dikuburkan dan kemudian bangkit pada hari ketiga.

Itu adalah kisah Injil, Kabar baik tentang karya keselamatan yang Kristus sediakan bagi orang yang percaya.

Dan bagi kita yang saat ini sudah percaya dengan mati terhadap usaha kita sendiri -Efesus 2:8-9 dan menerima Kristus Yesus ke dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juruselamat kita, maka kita menerima kehidupan kekal. Kita langsung dilahirkan kembali dan dihidupkan di dalam Kristus. Kita mungkin tidak merasakan perubahan langsung, tetapi sebenarnya telah terjadi kelahiran kembali di dalam roh kita.

Yohanes 3:6-7  ”Apa yang dilahirkan dari daging, adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari Roh, adalah roh. Janganlah engkau heran, karena Aku berkata kepadamu: Kamu harus dilahirkan kembali.”

Kita yang percaya, kita telah dilahirkan kembali dari Roh. Kita telah dipindahkan dari kematian kekal kepada hidup yang kekal.

Yohanes 5:24  ”Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa mendengar perkataan-Ku dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup.”

Ayat di atas mengungkapkan tiga hal yang sangat penting, yaitu:

  • ia (yaitu kita yang telah dilahirkan kembali) mempunyai hidup yang kekal dan
  • (kita) tidak turut dihukum,
  • sebab ia (atau kita) sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup.

Saudara, dalam kelompok pemuridan ceritakan bagaimana engkau menerima Kristus sebagai Juru Selamatmu.

Pembacaan Alkitab Setahun

Ayub 11-13