MELEPASKAN ORANG DARI BELENGGU DOSA

Penulis : Rina
Editor : Ervinna Graceful

This image has an empty alt attribute; its file name is D1.png

Pembacaan Alkitab Hari ini : 

YESAYA 58:6-8

Bacalah bagian Firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya saudara dapat mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.

This image has an empty alt attribute; its file name is D2.png
  1. Seperti apa puasa yang dikehendaki Allah?
  2. Apa yang dibuka dan dilepaskan ketika kita berpuasa dengan cara yang benar?
  3. Hasil apa dari puasa yang benar?
This image has an empty alt attribute; its file name is D3.png

Saudara, puasa yang dikehendaki Allah adalah puasa yang disertai oleh kasih kepada diri-Nya sendiri dan perhatian yang sungguh-sungguh untuk mereka yang tertindas.

Ada tanggungjawab untuk membuka belenggu kelaliman, melepaskan tali kuk, memerdekakan yang teraniaya, memberi makan, memberi pakaian, memberi tumpangan.

Orang percaya harus dengan sungguh-sungguh berusaha menjawab kebutuhan orang lain. Melepaskan orang dari belenggu dosa dan membawa orang dipulihkan dan mengalami Tuhan.

Ketika kasih kita akan Allah semakin besar dan kepedulian penuh kepada sesama semakin besar, kita anak Tuhan akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang.

Ketika kita menjadi saluran terbuka buat banyak orang, berkat-berkat Allah pun akan melimpah memasuki kehidupan kita.

Berkat sukacita, perlindungan dan kehadiran Allah, bimbingan dan pemulihan sejati juga dilimpahkan atas kita.

Diskusikan dengan kelompok PA, bagaimana puasa yang benar yang dikehendaki oleh Allah untuk dilakukan?