Renungan Harian Kita
Penulis : Pnt. Leonardo Mangunsong

This image has an empty alt attribute; its file name is D1.png

Pembacaan Alkitab Hari ini : WAHYU 8:1-5

Bacalah Firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahami dan menangkap arti yang dikandungnya dan secara khusus hafalkanlah Wahyu 8:4.

This image has an empty alt attribute; its file name is D2.png
  1. Apakah yang dipersembahkan oleh malaikat di hadapan tahta selain dari kemenyan?
  2. Kepada siapakah doa-doa orang kudus dan kemenyan dinaikkan?
  3. Apakah bentuk jawaban-jawaban doa yang dinaikkan kepada Allah Bapa terhadap bumi ini?
This image has an empty alt attribute; its file name is D3.png

Tuhan selalu mendengar dan menjawab doa-doa umat-Nya yang dinaikkan kepada Allah, doa-doa itu sampai ke hadapan Allah dan Dia melakukannya buat kita dan bumi ini.

Umat Tuhan mengalami kuasa-Nya dan bumi ini mengalami kebangunan rohani dan lawatan Tuhan.

Ketika kita berdoa secara pribadi maka Allah sendiri secara langsung untuk memberikan jawabannya.

“Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.” (Matius 6:6).

Bahkan dalam Lukas 18:7-8 di mana keberadaan seorang janda yang tidak berdaya dan mewakili gereja yang tidak berdaya maka Bapa juga menjawab doa janda tersebut.

“Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan-Nya yang siang malam berseru kepada-Nya? Dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu: Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi?”

Tuhan juga sedang membawa kita untuk berdoa tidak jemu-jemu, berdoa tidak putus-putusnya, senantiasa berdoa dan berdoa dengan tekun dan berani, sehingga hal-hal yang besar dan tak terpahami terjadi.

“Bagi Dialah, yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari pada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita.” (Efesus 3:20).

Bahkan ketika kita berdoa secara korporat juga, doa-doa kita sampai ke surga dan kuasa Roh Kudus dinyatakan, membangkitkan gereja-Nya dan memulihkan negeri kita.

“Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani.” (Kisah Para Rasul 4:31).

Doa-doa umat Tuhan naik dan sampai di hadapan Allah menghasilkan jawaban doa yang berkuasa.

This image has an empty alt attribute; its file name is D4.png

Diskusikanlah dalam komunitas saudara bagaimana saudara dapat menikmati doa yang naik ke surga dan sebagai jawabannya saudara melihat kuasa Tuhan dinyatakan.